Secure Children – Secure Parents
– The Role of Family in the 21st century

A presentation by Jonas Himmelstrand, December 10, 2008.


A selection of the most important sources.
Some sources, but not all, are only available in Swedish.

”Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”, by Jonas Himmelstrand.
ISBN 978-91-975836-1-9. Swedish. English link.

”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa”, SOU 2006:77. Swedish link.

”Vem orkar ända till 65? Inte kvinnorna – mer än hälften avslutar arbetslivet i förtid”,
av Kristina Orth-Gomér m.fl. Läkartidningen nr 34, 2005, volym 102. Swedish. Link.

”TIMSS 2007: Försämrade skolresultat i matematik för svenska elever”,
Skolverket, pressmeddelande dec 2008. Swedish link.

”Att våga sätta gränser”, av Britta Johansson, SvD 070126. Swedish link.

Why Love Matters – How affection shapes a baby’s brain, by Sue Gerhardt.
Brunner-Routledge 2004. ISBN 1-58391-817-5. English link. Read more.

”Om små barns behov och utveckling – Nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön”, av Magnus Kihlbom. Myndigheten för skolutveckling 2003. Swedish link (pdf-document).

”The Politicized Science of Day Care – A Personal and Professional Odyssey”,
av Prof. Jay Belsky. Family Review 031028. English link (pdf-document).

”Are There Long-Term Effects of Early Child Care?” by NICHD Early Child Care Research Network. Child Development vol. 78 Issue 2 Page 681-701, Mars/April-07. English link.

”Hur kan vi förstå ångesten i det moderna samhället?” av Bjørn Grinde. Medikament 5/04. Swedish.

”Stress in Daycare”, by Sir Richard Bowlby. Social Baby.com. English link.

”Universal Childcare, Maternal Labor Supply and Family WellBeing.”
av Michael Baker, Jonathan Gruber och Kevin Milligan.
National Bureau of Economic Research Inc. 2005. English link.

”Hold on to your kids – why parents need to matter more than peers”,
av Dr. Gordon Neufeld. ISBN 0-375-50821-X. Kommer på svenska våren 2009, BrainBooks. English link. Read more.

”The Heart of the Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour”, av Dr Gordon Neufeld. English link. Read more (subscription needed).

”Love and Survival – How good relationships can bring you health and well-being”, by Dr Dean Ornish. Vermilion 2001. ISBN 0-09-185704-X. English link.

”Status Syndrome – How your social standing directly affects your health”,
by Michael Marmot. Bloomsbury Publishing 2005. ISBN 0747574081. English link. Read more.

”Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream”, av Patrick Basham, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn. Studies in Education Policy, October 2007.
English link (pdf-document)

”Home Schooling and the Question of Socialization”, by professor Richard G. Medlin.
Peabody Journal of Education, 75 (1&2 ), 107-123. 2000. English link.

”Academic Statistics on Homeschooling”, av J. Michael Smith.
Home Schooling Legal Defense Association, www.hslda.org. October 22, 2004.
English link.

”National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs.” (USA) English link.

”Full day care – national standards för under 8s day care and childminding.”
(England) English link (pdf-document).

»Home-schooling growing in popularity«, UPI 2009. English link.


Address to this page: www.stratletter.com/print_sources_dec10speech.html

Address to presentation page: www.stratletter.com/dec10speech.html

www.stratletter.com